::Aktualności::

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiamy, ze Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Oddziału Podlaskiego Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji odbędzie się w dniu 22.06.2013 r. (środa) o godzinie 14.15 (14.30 - II termin) w Sali pod Przyśpieszaczem w Białostockim Centrum Onkologii przy ul. Ogrodowej 12 w Białymstoku, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
 2. Wykład: Prezentacja pacjenta według metody NDT Bobath - mgr Agnieszka Wysocka, Zakład Rehabilitacji Białostockiego Centrum Onkologii, mgr Sylwia Wiśniewska, Gabinet Fizjoterapii Ambulatoryjnej, Ostróda
 3. Wybory Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia
 4. Przyjęcie porządku Walnego Zgromadzenia
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia z dnia 13.06.2013r.
 7. Sprawozdanie Zarządu Oddziału V kadencji za okres 13.06.2013 do 22.06.2016 r.
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 9. Dyskusja nad sprawozdaniami
 10. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu zarządowi
 11. Wybory nowych Władz Oddziału Podlaskiego Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji na VII kadencję
  • Przewodniczącego
  • Sekretarza
  • Skarbnika
  • Członków Zarządu (3 osoby)
  • Komisji Rewizyjnej (3 osoby)
 12. Wolne wnioski
 13. Sprawy bieżące
 14. Zamknięcie obrad

Zarząd Oddziału Podlaskiego Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji VI kadencji.

Zawiadomienie do wydruku tutaj

linia

Informacje na temat planowanych szkoleń i konferencji:

2016

 • V Międzynarodowa Konferencja Motor Control 2016 - w dniach 14-16 września 2016 r. w Hotelu Gołębiewski w Wiśle.
  Szczegóły: www.motorcontrol2016.pl

 • IX Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji - w dniach 13-15 października 2016 roku w Katowicach. Więcej na stronie: www.ptreh.katowice.pl/page/2/
Projekt i wykonanie Marzena Beata Grabowska/Beata Olchowik


statystyki www stat.pl